• Utama
 • CORPORATE
 • Section Profile
 • Management Services Division

Bahagian Khidmat Pengurusan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
JABATAN AGAMA ISLAM PERAK
TINGKAT 3, KOMPLEKS ISLAM DARUL RIDZUAN
No. Telefon : 05-2084800

OBJEKTIF

Meninggikan mutu perkhidmatan, pembangunan manusia, mewujudkan keharmonian dan keceriaan jabatan, memperkemaskan dan mengawalselia pengurusan kewangan secara berhemat dan memantau projek-projek pembangunan fizikal jabatan secara berkesan.

FUNGSI UMUM

 1. Menguruskan hal-hal Pentadbiran Am dan Perkhidmatan
 2. Menguruskan belanjawan dan kewangan
 3. Menguruskan hal-hal sumber manusia
 4. Menguruskan hal-hal berkaitan ICT
 5. Menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan kecil (keagamaan)
 6. Menyelaraskan program-program / kursus anjuran jabatan.
 7. Urusetia kepada jawatankuasa peringkat jabatan

FUNGSI UNIT

 • UNIT PENTADBIRAN/PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  • Bertindak sebagai penyelia kepada hal-hal pentadbiran, kewangan dan pembangunan JAIPk.
  • Menyelaras urusan latihan pegawai dan anggota.
  • Menyelaras perhubungan awam jabatan.
  • Menyelaras masalah urusan tatatertib dan tatakelakuan semua peringkat pegawai dan anggota.
  • Menyelia urusan pengesahan dalam jawatan, gaji, pertukaran, pengambilan, penempatan dan pencen semua peringkat pegawai dan anggota JAIPk.
 • UNIT KEWANGAN
  • Menyediakan dan menyelaras penyediaan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan JAIPk.
  • Mengawalselia peruntukan dan pengurusan kewangan serta laporan perbelanjaan.
  • Mengurus pembayaran gaji dan elaun serta lain-lain perolehan jabatan.
  • Mengurus dan mengawal sistem pengurusan setor dan inventori jabatan.
 • UNIT PEMBANGUNAN
  • Menyediakan anggaran perbelanjaan pembangunan.
  • Menguruskan perlaksanaan projek-projek pembangunan.
  • Menyediakan program jangka pendek dan panjang jabatan.
  • Membuat pemantauan dan laporan kemajuan/ pencapaian projek-projek pembangunan.
facebook
qrcode
rss
w3c

Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.