Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

CIO JAIPk
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Jabatan Agama Islam Perak
S.F. TUAN HAJI HARITH FADZILAH B. HJ. ABD. HALIM
A.M.P., P.C.M.
Emel : harithfadzilah[@]perak[dot]gov[dot]my
Tel : 05-208 4800
PERANAN CIO :
 
 
   1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Jabatan dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional
  • Memacu Perancangan Strategik ICT Jabatan; dan

  • Mengukuh tadbir urus ICT Jabatan.

 

  2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global
  • Memacu pemakaian (adoptionEnterprise Architecture (EA) dalam Jabatan;   

  • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan   

  • Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam Sektor Awam.

 

  3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Jabatan.
  • Memacu hala tuju penjajaran program ICT Jabatan.

 

  4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT
  • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services); dan

  • Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.


Copyright © 2023 Perak Department of Islamic Religion. Best viewed via Mozilla Firefox and Google Chrome with a resolution of 1024 x 768 and above. This website uses a RESPONSIVE LAYOUT.

Lasted Update :Tuesday 21 May 2024. Total Visitors 17579465

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH